20 maart 2019:

As heavy as it goes // BORABORA, Ärhus (DK)

21 maart 2019:

As heavy as it goes // BORABORA, Ärhus (DK)

26 maart 2019:

As heavy as it goes // CCAF, Kopenhagen (DK)

06 december 2019:

As heavy as it goes // CC de Woeker, Oudenaarde (BE) OPTION

18 januari 2020:

As heavy as it goes // CC Belgica, Dendermonde (BE)

30 januari 2020:

As heavy as it goes // (30/01-10/02) Momix festival, Kingersheim (FR) OPTION

14 maart 2020:

As heavy as it goes // CC Bolwerk, Vilvoorde (BE) OPTION

Voorafgaande data